ESOTEERISEEN- JA FIKTIIVISEEN KIRJALLISUUTEEN

erikoistunut


yleiskustantamo ja kirjakauppa

TIMO TAHVANAINEN:


MUUTTUVA MAAILMANKUVA


Kirjassa tutustumme usein koettui-hin psykologisiin ja sosiokulttuuri-siin muutoksiin sekä otamme sel-vää millaisia ovat uudistuneiden maailmankatsomuksien mukana tulleet henkiset käsitteet ja maailmankuvien arkkityypit.


Kirjassa esitellään myös lyhyesti kirjailijan maailmankuvan muodos-tumiseen vaikuttaneiden henkilöi-den elämäntarinoita. Näitä henkilöi-tä ovat Tapani Koivula, Olli Pajula, Erkki Lähde, Kalevi Riikonen, Veijo Hiltunen, Visa Kaliva ja Vesa-Matti Loiri. Kirjan liitteistä löydät myös Tapani Koivulan kirjoittaman kattavan rajatiedon ilmiöiden kuvauksen ja henkistä sivistyssanastoa.

Professori Lähteen uusin!

ERKKI LÄHDE:


SYVÄLLE LUONNON SYLIIN

Matkalla Sallasta Suomutunturille pysähdyimme vanhan uittopuron sillalla. Siinä kohtasimme vakavanoloisen menninkäisen.

Hän kertoi: ”Kuolema tulee.” Hetken kuluttua hän jatkoi: ”Ja uusi elämä.”

ERKKI LÄHDE:


RAKKAUDESTA LUONTOON:

- Polku tietoisuuteen

Tietoisuuden evoluutio Italiaksi!

Evoluzione della Coscienza by Inside Flame

TARU VEELO:

VALON TYTTÄREN TARINA - MARS


VALON TYTTÄREN TARINA: MARS


Rauha. Valo. Rakkaus. Valon tytär Cinedidar joutuu kotiplaneetan tuhonneen räjähdyksen seurauksena mars planeetalle muistinsa menettäneenä. Pian hän kuitenkin löytää elämänsä suunnan sekä kadonneet ystävänsä ja jakaa valon työtä sekä kirkkaimman rakkauden levittämistä uudella planeetalla. Kirkkaimmalla valolla on kuitenkin aina mustin varjo. Sen Cinedidar joutuu kokemaan karvaalla tavalla.

TAPIO KAITAHARJU:


NÄKIJÄN PÄIVÄKIRJASTA

Teos  nimensä mukaisesti kertoo hänen omista kokemuksistaan henkisen työn alalla 25 vuoden ajalta vuodesta 1977 vuoteen 2002. 

INSIDE  FLAME:


UNIMATKALLA TRILOGIA:

Tietoisuuden evoluutio


"Ihmisen kirja". Tämä kirja kuvaa yhden näkemyksen siitä, millainen olento ihminen on henkiseltä olemukseltaan? 

INSIDE FLAME:


UNIMATKALLA TRILOGIA:

Maailmanhengen aika


"Maailmankirja". Tämä kirja avaa yhdenlaisen näkemyksen siitä, millainen on ihmisen ja maailman välinen suhde ja rooli.

LOPPUUNMYYTY


Uusi painos on tulossa.

TAPIO KAITAHARJU:


MUISTELMANI


Tässä nyt julkaistavassa teokses-sa nimellä ”Tapio Kaitaharju – muistelmani” kerrotaan nuoruusvuosista 20 ja 30-luvun Haminassa ja Kotkassa sekä vapaaehtoisena jatkosotaan lähdöstä ja tapahtumista sodan aikana. Leipätyöhön hakeutuminen sodan jälkeen on oma tarinansa. Hauska sattuma on myös se, että viimeisen teoksen julkaisu sattuu vuoteen, jolloin Tapio olisi täyttänyt 100 vuotta!

TUULA PELTTARI:


SININEN AMULETTI.

- Seikkailuromaani Egyptin salatussa maailmassa.

INSIDE FLAME


UNIMATKALLA TRILOGIA:

Kahden auringon alla.


"Tulevaisuuden kirja". Tämä kirja pyrkii kuvaamaan monimuotoi-semmin maailmaa, missä elämme ja mitä tulevaisuudella on meille tarjottavanaan.

Katso myös välitysmyynnissä

olevia kirjoja: